Revisionsberättelse krävs - årsredovisningsguiden för aktiebolag

Enligt det val du gjorde på föregående sida, har aktiebolaget krav på revision och revisionsberättelse ska lämnas av bolagets revisor. Revisorn ska vara auktoriserad eller godkänd. Revisorn ska lämna en revisionsberättelse som bolaget ska lämna in till Bolagsverket tillsammans med sin årsredovisning.