Bolaget kan välja att inte ha revisor

Om aktiebolaget inte har någon revisor registrerad vid utgången av det aktuella räkenskapsåret och om bolaget inte måste ha revisor enligt lag eller bolagsordningen så behövs ingen revisionsberättelse.

Att välja bort revision

Om bolaget inte når upp till minst två av gränsvärdena kan bolaget välja att inte ha revisor. I så fall krävs följande:

  • Bolaget ska på bolagsstämma besluta att:
    • ändra bolagsordningen så att kravet på revisor tas bort
    • revisorns uppdrag ska upphöra (entledigande)
  • Ändringarna ska sedan anmälas till Bolagsverket för registrering 

Om ändringarna har registrerats före räkenskapsårets utgång, behövs ingen revisionsberättelse till bolagets årsredovisning för det räkenskapsåret.

Om aktiebolaget inte har beslutat om ändringen i bolagsordningen och entledigande av revisorn, måste en revisionsberättelse lämnas. Detsamma gäller om bolaget har beslutat men ändringarna inte har registrerats före det aktuella räkenskapsårets utgång.

Ändra eller välja bort revisor i aktiebolag

Noter

1. Särskilda regler under 2012

Fram till 2013 gäller följande:

Det krävs inte att ändringarna är registrerade för att bolaget ska slippa lämna en revisionsberättelse. Det är tillräckligt att en anmälan om att bolaget valt att inte ha revisor (ändring av bolagsordningen) och om att revisorn entledigats eller avgått har kommit in till Bolagsverket före räkenskapsårets utgång för att bolaget ska slippa kravet på revisionsberättelse för det räkenskapsåret.

Exempel för räkenskapsåret den 1 september 2011 - 31 augusti 2012:

Anmälan om ändring av bolagsordningen och entledigande av revisorn måste ha kommit in till Bolagsverket senast den 31 augusti 2012 för att bolaget ska slippa kravet på revisionsberättelse för räkenskapsåret den 1 september 2011 - 31 augusti 2012.