Årsredovisning för aktiebolag

Du kan lämna in årsredovisningen digitalt, men du kan fortfarande skicka en årsredovisning med posten till oss.

Vi har lämnat ett förslag till Justitiedepartementet där vi föreslår att det ska bli obligatoriskt att skicka in sin årsredovisning digitalt. Just nu pågår en utredning kring hur skyldigheten att skicka in digitala års­redo­visningar bör utformas. Vi väntar på resultatet som ska redovisas senast den 22 december 2022.

Ny utredning för att motverka att bolag används som brottsverktyg – Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Bolagsverket lämnar in hemställan om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag

Lämna in årsredovisningen digitalt istället för på papper

Lämna in årsredovisningen digitalt i tre enkla steg:

  1. Ladda upp
  2. Bjud in
  3. Skicka in.

Adress

Skicka en årsredovisning på papper till:

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall

Skicka in årsredovisningen i tid! Räkna med att postgången tar några dagar.

Årsredovisningen ska vara hos oss i tid

Årsredovisningen ska vara hos oss senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

Det är däremot bra om du lämnar in årsredovisningen i god tid. Då är du säker på att hinna rätta till brister som vi eventuellt hittar innan sista dagen och därmed slippa betala en förseningsavgift.

Du kan se hur det går med din årsredovisning i vår e-tjänst eller i vår app.

I tabellen kan du se när vi senast måste ha din årsredovisning:

2022

Tabell som visar datum för år 2022 och för de olika räkenskapsårens slut, samt när årsredovisningen för dessa senast ska ha kommit in.

Räkenskapsårets slut

Årsredovisningen ska ha kommit in senast

31 juli 2021

Måndag 28 februari 2022

31 augusti 2021

Torsdag 31 mars 2022

30 september 2021

Måndag 2 maj 2022

31 oktober 2021

Tisdag 31 maj 2022

30 november 2021

Torsdag 30 juni 2022

31 december 2021

Måndag 1 augusti 2022

31 januari 2022

Onsdag 31 augusti 2022

28 februari 2022

Fredag 30 september 2022

31 mars 2022

Måndag 31 oktober 2022

30 april 2022

Onsdag 30 november 2022

31 maj 2022

Måndag 2 januari 2023

30 juni 2022

Tisdag 31 januari 2023

2021

Tabell som visar datum för år 2021 och för de olika räkenskapsårens slut, samt när årsredovisningen för dessa senast ska ha kommit in.
Räkenskapsårets slutÅrsredovisningen ska ha kommit in senast
31 juli 2020Måndagen 1 mars 2021
31 augusti 2020Onsdag 31 mars 2021
30 september 2020Fredag 30 april 2021
31 oktober 2020Måndag 31 maj 2021
30 november 2020Onsdag 30 juni 2021
31 december 2020Måndag 2 augusti 2021
31 januari 2021Tisdag 31 augusti 2021
28 februari 2021Torsdag 30 september 2021
31 mars 2021Måndag 1 november 2021
30 april 2021Tisdag 30 november 2021
31 maj 2021Måndag 3 januari 2022
30 juni 2021Måndag 31 januari 2022

 

Är dagen då det gått sju månader en helgdag räcker det med att årsredovisningen är hos oss den första vardagen efter helgdagarna. Datumen i tabellen är anpassade utifrån det.

Läs om att ta fram en årsredovisning på rätt sätt så att du kan lämna in den i tid.

Om årsredovisningen kommer in för sent

Om du inte lämnar in årsredovisningen i tid måste företaget betala förseningsavgifter och riskerar likvidation.

I vissa fall kan dessutom den som inte upprättat en årsredovisning i rätt tid åtalas för bokföringsbrott. Läs mer om bokföringsbrott på Ekobrottsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Vi har inte någon laglig möjlighet att förlänga tiden för när årsredovisningen ska lämnas in. Läs mer om förseningsavgifter och andra konsekvenser.

Innehåll i en årsredovisning

Alla årsredovisningar ska innehålla vissa delar, och många företag ska dessutom skicka in en revisionsberättelse och andra bilagor. Fastställelseintyget ska vara i original, medan resten av årsredovisningen är en bestyrkt kopia.

Läs mer om årsredovisningars delar och bilagor.

Vad händer när du skickat in årsredovisningen?

Vi kontrollerar bland annat att årsredovisningen innehåller rätt delar, att samtliga styrelseledamöter och vd:n har skrivit under den och att det finns ett fastställelseintyg.

Du kan se hur det går med din årsredovisning i vår e-tjänst eller i vår app.

Om allt är korrekt

Om allt är korrekt skickar vi en bekräftelse till dig. Det gör vi i första hand till företagets digitala brevlåda, och i andra hand till företagets e-postadress.

Om vi hittar brister

Om vi hittar brister i årsredovisningen kommer vi att skicka ett föreläggande till dig och be dig att komplettera årsredovisningen. Det gör vi i första hand till företagets digitala brevlåda, i andra hand till företagets e-postadress och i tredje hand till företagets postadress. Kommer det inte in en komplett årsredovisning inom den svarstid som har getts måste företaget betala en förseningsavgift.

Kan du ersätta en redan registrerad årsredovisning med en ny?

Ja, vi registrerar en ny årsredovisning när ett företag begär att vi byter ut den redan registrerade årsredovisningen.

Det räknas dock inte som god redovisningssed att ändra i ett redan fastställt bokslut. Enligt Bokföringsnämnden är god redovisningssed att rätta upptäckta fel i nästa årsredovisning.

Om ditt företag vill göra ändringar behöver du också kontakta Skatteverket, eftersom det kan påverka hur mycket skatt företaget ska betala. Det är upp till bolagsstämman att avgöra om de kan fastställa en ny resultat- och balansräkning och lämna in den nya årsredovisningen till oss för registrering och offentliggörande.

Om företaget vill byta ut den registrerade årsredovisningen ska du skicka in:

  • en skriftlig begäran som skrivits under av en behörig företrädare för företaget om att vi ska byta ut årsredovisningen och skriv även varför företaget vill byta ut den
  • en ny komplett årsredovisning med fastställelseintyg.

Läs mer på Bokföringsnämnden

Se Bokföringsnämndens filmer om bokföring Länk till annan webbplats.

Vägledningar från Bokföringsnämnden Länk till annan webbplats.

Att föra bok - handledning i bokföring från Bokföringsnämnden Länk till annan webbplats.