Aktiebolag

Ett aktiebolag kan teckna avtal, ha anställda och äga saker. Ett aktiebolag blir en juridisk person när det registreras hos Bolagsverket.

Årsredovisning

Årsredovisningen ska vara hos oss senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

Driva aktiebolag

När du driver ett aktiebolag måste du anmäla ändringar av det som är registrerat till Bolagsverket.

Har du frågor om elektroniska underskrifter?

Allt fler företag väljer idag att upprätta olika typer av dokument elektroniskt, till exempel protokoll och årsredovisningar. Här får du svar på de vanligaste frågorna som företag ställer till oss på Bolagsverket.

Mina sidor på bolagsverket.se

I Mina sidor ser du dina företag och föreningar, aktuella uppgifter och ärenden. Du når våra e-tjänster och kan ladda ner registreringsbevis och årsredovisning utan kostnad.

Anmäl den nya adressen till Bolagsverket

Du måste göra en adressändring hos Bolagsverket. Det räcker alltså inte med att ändra adress hos exempelvis Skatteverket eller Svensk Adressändring Aktiebolag.

Ändra bolagsordning

Bolagsordningen ändras genom beslut av bolagsstämman. Ändringarna måste sedan registreras hos Bolagsverket för att de ska gälla.

Att äga aktier

När du äger aktier i ett aktiebolag har du rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman. Vi har inget register över aktieägare eller aktieinnehav.

Om verklig huvudman

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett aktiebolag. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.