Företag

Ska du starta företag och vill veta hur det går till? Driver du företag och vill anmäla ändringar? Har du frågor om årsredovisningen? Här får du  svar på dina frågor och kan skicka in uppgifter till oss.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är en juridisk person som kan teckna avtal, ha anställda och äga saker. Ett aktiebolag blir en juridisk person i och med att det registreras hos Bolagsverket. När registreringen är helt klar får det också sitt organisationsnummer.

Enskild näringsidkare

Enskild näringsverksamhet är en företagsform som kan passa dig som ensam ska starta ett mindre företag. Ibland kallas företagsformen för enskild firma.

Har du frågor om elektroniska underskrifter?

Allt fler företag väljer idag att upprätta olika typer av dokument elektroniskt, till exempel protokoll och årsredovisningar. Här får du svar på de vanligaste frågorna som företag ställer till oss på Bolagsverket.

Ta fram en årsredovisning för aktiebolag

När räkenskapsåret är slut ska företaget ta fram sin årsredovisning, presentera den på sin årsstämma och sedan lämna in den till Bolagsverket.

Om verklig huvudman

De flesta företag ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.

Årsredovisningsguiden

Är du osäker på om du måste upprätta och skicka in årsredovisning och revisionsberättelse? Vad den i så fall ska innehålla och vem som ska skriva under? Den här guiden hjälper dig att göra rätt.