Samfällighetsförening

Samfällighetsföreningar registreras av Lantmäteriet. Vänd dig dit om du har frågor, funderar på att bilda en samfällighetsförening eller ska anmäla ändring av uppgifter. Till oss på Bolagsverket ska samfällighetsföreningar anmäla verklig huvudman.

Anmäl verklig huvudman

Alla samfällighetsföreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Även om föreningen inte har någon verklig huvudman ska du anmäla just det.

Årsredovisning

Samfällighetsföreningar måste i vissa fall upprätta en årsredovisning och revisionsberättelse och skicka in den till Bolagsverket. Läs mer i årsredovisningsguiden.

Lös upp en samfällighetsförening

Det finns tre skäl till att lösa upp en samfällighetsförening:

  • En samfällighetsförening ska upplösas när den eller de samfälligheter som föreningen förvaltar upphört.
  • Alla medlemmar är överens om att lösa upp föreningen och Länsstyrelsen medger att föreningen får upplösas.
  • Lantmäteriet förordnar i samband med en omprövningsförrättning att samfällighetsföreningen ska upplösas. Lantmäteriets förordnande innebär dock inte att samfällighetsföreningen ska ses som upplöst. Föreningens styrelse måste se till att upplösningen sker enligt de regler som gäller för samfällighetsföreningar.

Upplösningen kan inte genomföras förrän föreningen betalat alla sina skulder eller satt ner pengar för att betala skulderna hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.. När samfällighetsföreningen upplösts ska föreningens styrelse se till att detta anmäls för registrering hos Lantmäteriet.

Fusion

En fusion mellan samfällighetsföreningar innebär endast en sammanslagning av förvaltningen. Själva anläggningarna förändras inte. Vid fusionen tar en förening över en annan förenings samtliga tillgångar, skulder och medlemmar.

Läs mer