Tillstånd – kooperativ hyresrättsförening

Ibland kan en kooperativ hyresrättsförening behöva söka tillstånd från Bolagsverket. Här kan du läsa om när du behöver söka tillstånd och hur du gör.

Tillstånd att ta emot förskott på upplåtelseinsats

Om föreningen vill ta emot förskott på en upplåtelseinsats från en blivande lägenhetsinnehavare måste den ha tillstånd från Bolagsverket.

Detta ska du skicka till Bolagsverket om du vill ha tillstånd att ta emot förskott

  • En ansökan undertecknad av en ledamot i styrelsen. Det sammanlagda beloppet som föreningen vill ta emot i förskott ska framgå. Maximalt belopp är den sammanlagda upplåtelseinsatsen.
  • En säkerhet i original som garanterar återbetalningen av beloppet om det skulle bli aktuellt. Säkerheten kan exempelvis vara en bankgaranti.
  • Avgiften.