Bosättningskrav – kooperativ hyresrättsförening

Det finns krav på att en viss del av styrelsen i en kooperativ hyresrättsförening ska bo inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.

Följande måste bo inom EES:

  • verkställande direktören
  • minst hälften av styrelseledamöterna
  • minst hälften av styrelsesuppleanterna
  • minst en av de särskilda firmatecknarna (om sådan finns).

Uppfylls inte dessa krav kan föreningen söka dispens hos Bolagsverket. Läs mer om det på sidan om bosättning, som handlar om aktiebolag, men även kan tillämpas på föreningar.

En särskild delgivningsmottagare

Har föreningen inte någon behörig ställföreträdare som bor och är folkbokförd i Sverige ska styrelsen utse en särskild delgivningsmottagare. Den särskilda delgivningsmottagaren ska

  • bo och vara folkbokförd i Sverige
  • vara minst 18 år
  • inte ha förvaltare.