Stadgar – kooperativ hyresrättsförening

När du anmäler föreningen för registrering hos Bolagsverket ska du också skicka in föreningens stadgar.

Stadgarna är föreningens grundläggande regler. Stadgarna ska vara registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna.

Vad måste stadgarna innehålla?

Stadgarna ska innehålla information om

 • föreningens namn
 • föreningens verksamhet
 • styrelsen säte
 • avgifter och insatser som medlemmarna ska betala
 • grunderna för beräkning av hyran (hyran fastställs sedan av styrelsen)
 • de grunder som ska gälla för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av hus som föreningen äger (gäller föreningar enligt ägarmodellen)
 • antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • föreningens räkenskapsår
 • vilka ärenden som ska finnas med på den ordinarie föreningsstämman
 • hur kallelsen till föreningsstämman ska
 • hur vinsten ska fördelas och reglerna för detta
 • vad som ska hända med föreningens tillgångar om den avvecklas.

Medlemmarnas beslutanderätt kan utövas av fullmäktige. Stadgarna måste i så fall innehålla bestämmelser om detta.

Hur skickar du in stadgarna?

Du måste skicka in en papperskopia av stadgarna till oss.