Säte – kooperativ hyresrättsförening

Här hittar du information om säte för kooperativa hyresrättsföreningar.

Du måste bestämma var föreningen ska ha sitt säte, alltså den kommun där föreningsstämman ska hållas och där föreningen ska svara vid domstol.