Räkenskapsår – kooperativ hyresrättsförening

Det första räkenskapsåret börjar den dag du registrerar föreningen. Det gäller även om verksamheten börjar bedrivas senare.

Vid registreringen får du välja vilken räkenskapsperiod föreningen ska ha. Men eftersom räkenskapsåret börjar samma dag som du registrerar föreningen kommer startdatumet inte att stämma det första året. Det första räkenskapsåret får därför vara upp till 18 månader eller hur kort som helst.

Föreningens räkenskapsår ska stå i stadgarna.

De räkenskapsår som inte följer kalenderåret kallas för brutna räkenskapsår. Ett brutet räkenskapsår ska börja första dagen i en kalendermånad och omfatta tolv kalendermånader. Om föreningen vill ha ett annat räkenskapsår än dessa, måste du begära tillstånd från Skatteverket Länk till annan webbplats..