Avveckla kooperativ hyresrättsförening

Vill du inte driva den kooperativa hyresrättsföreningen vidare? Det finns fem olika sätt att avveckla föreningen.

Fem sätt att avveckla en kooperativ hyresrättsförening

  • Likvidation sker genom att tillgångarna förvandlas till pengar, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas enligt stadgarna.
  • Konkurs sker om föreningen är på obestånd, alltså inte kan betala sina skulder.
  • Fusion sker när föreningen går upp i en annan förening.
  • Förenklad avveckling är en upplösning utan föregående likvidation.
  • Föreningar som inte driver verksamhet kan ansöka om att bli borttagna från registret. Då ska föreningen de senaste tio åren inte haft verksamhet eller anmält någon ändring till Bolagsverket. En styrelseledamot eller den som är berörd kan ansöka till Bolagsverket om att avregistrera föreningen.

Kontakta oss om du har frågor

Kontakta oss gärna för mer information om hur du avvecklar en kooperativ hyresrättsförening.