Vad är en näringsdrivande ideell förening?

En näringsdrivande ideell förening driver någon form av näringsverksamhet. Det kan till exempel vara en idrottsförening som driver en kiosk.

  • Ändamålet med föreningen måste vara ideellt, exempelvis religiöst, välgörande, vetenskapligt eller politiskt.
  • Medlemmarna har normalt inget personligt ansvar för föreningens skulder.
  • Föreningen företräds av en styrelse.
  • Styrelse och revisor väljs av föreningsstämman.

Ofta använder man sig av de ekonomiska föreningarna som förebild när man organiserar en ideell förening. Men för att en förening ska vara ideell krävs att den har ett ideellt ändamål. Som ideellt får man i regel räkna varje syfte som inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

En ideell förening är en juridisk person

En ideell förening är en juridisk person och kan därmed själv teckna avtal, ha anställda, äga saker och vara part i rättegångar. Enligt praxis blir en ideell förening en juridisk person när medlemmarna har beslutat om att bilda föreningen och antagit stadgar. Dessutom ska föreningen ha valt en styrelse som bör bestå av minst tre styrelseledamöter.

Externa länkar

Skatteverket Länk till annan webbplats.