Föreningens namn – näringsdrivande ideell förening

Om du har en näringsdrivande ideell förening kan du anmäla föreningens namn för registrering till Bolagsverket för att skydda namnet i länet.

Föreningens namn skyddat i länet

En näringsdrivande ideell förening kan skydda sitt namn i det län där den är registrerad.

Föreningsnamnet är det namn under vilket näringsverksamheten bedrivs. Namnet behöver alltså inte vara detsamma som namnet på föreningen.

Skydd för namnet i länet

En ideell förenings namn skyddas bara i det län den är registrerad. Det betyder att du inte kan välja samma namn som ett annat företag eller förening i ditt län. Det innebär förstås också att ingen annan i länet kan ta ditt namn när det väl har blivit godkänt.

Beställ ingenting förrän namnet är registrerat

Tänk på att inte beställa trycksaker, skyltar och annat innan det föreslagna namnet är registrerat.

Domännamn

Om du vill ha ett domännamn med samma namn som din förening, tänk på att registrera domännamnet så fort som möjligt när föreningens namn blivit registrerat.

Snabbheten är viktig därför att bland annat Internetstiftelsen i Sverige (IIS) har uppmärksammat att nya företags- och föreningsnamn systematiskt registreras som domännamn av andra än företagets eller föreningens representanter. Det innebär att ni som startat föreningen inte har möjlighet att registrera motsvarande domännamn eftersom det redan är upptaget.

Skyddsregistrera namnet i flera län

Du kan registrera namnet i flera län om du vill. Detta kallas skyddsregistrering och du betalar en extra avgift på 1 200 kronor per län.