Anmäl din näringsdrivande ideella förening för registrering

Här kan du läsa om hur du gör för att anmäla en näringsdrivande ideell förening till Bolagsverket.

Anmäl på blankett

Använd blanketten och skicka in den i original när du vill anmäla.

Skriv gärna flera namnförslag om ditt första namn inte blir godkänt. Anmälan ska skrivas under av en styrelseledamot. Glöm inte att skriva ditt organisationsnummer.

Bilagor

Skicka alltid med en bestyrkt kopia av:

  • föreningens stadgar, ett exemplar.

Skicka med dessa bilagor när de behövs: