Avveckla ideell förening

Vill du inte driva den näringsdrivande ideella föreningen vidare? Då ska du anmäla det till Bolagsverket.

Anmäl till Bolagsverket

Använd blanketten  Avregistrering, nr 934 när du vill avveckla din ideella förening. Anmälan ska skrivas under av en styrelseledamot.

Vi tar bort föreningar som inte driver verksamhet

Vi arbetar löpande med att ta bort föreningar och företag som inte har någon verksamhet från våra register. Läs mer på sidan Driver företaget fortfarande verksamhet?

Kontakta oss om du har frågor

Kontakta oss gärna för närmare information om avveckling av en näringsdrivande ideell förening.