Föreningens namn

Namnet på föreningen är viktigt. Det ska underlätta för andra att hitta just din förening och skilja den från andra.

För att hjälpa dig när du ska välja namn på föreningen har vi samlat en del information om reglerna för förenings- och företagsnamn, hur du anmäler namnet till Bolagsverket och vad som händer om ditt namnförslag inte blir godkänt.

Kort om föreningsnamn

  • Det finns särskilda regler för olika föreningsformer om vad namnet ska innehålla.
  • Uppgifterna i namnet på föreningen ska stämma med verkligheten och föreningens verksamhet.
  • Namnet ska göra det möjligt att skilja din förening från andra företag, föreningar och varumärken.