Starta ekonomisk förening

Vill du starta en ekonomisk förening? Det gör du tillsammans med två andra personer, företag eller föreningar. Ni måste alltså vara minst tre medlemmar. Din anmälan gör du i vår e-tjänst på verksamt.se!

Så går det till att starta en ekonomisk förening

  1. Besluta om start – anta stadgar.
  2. Betala insatsen.
  3. Anmäl och betala avgiften.
  4. Skicka kompletterande uppgifter om något saknas.
  5. Bolagsverket registrerar föreningen.
  6. Verksamheten kan starta.
  7. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor.

1. Besluta om start – anta stadgar

Du och övriga medlemmar beslutar att starta en ekonomisk förening och antar stadgarna samt väljer styrelse och revisor. Stadgarna är de grundläggande reglerna för föreningen.

2. Betala insatsen

Du som blir medlem i en ekonomisk förening ska betala en insats. I stadgarna står det hur stor insatsen är och hur den ska betalas.

3. Anmäl och betala avgiften

Anmäl att du vill starta föreningen, i vår e-tjänst på verksamt.se. Anmälan skickar du in senast sex månader efter att medlemmarna har fattat beslut om att starta föreningen.

4. Skicka kompletterande uppgifter om något saknas

Om något saknas i din anmälan kan du behöva skicka kompletterande uppgifter till oss.

5. Bolagsverket registrerar föreningen

Vi beslutar om registrering och ger föreningen ett organisationsnummer. Bland annat kontrollerar vi att ingen annan har det föreslagna namnet på föreningen. Vår handläggningstid varierar, men ofta handlar det om en till två veckor. När föreningen är registrerad får du ett registreringsbevis och en kopia av registrerade stadgar.

6. Verksamheten kan starta

Så fort Bolagsverket har registrerat föreningen kan verksamheten sätta igång.

7. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor

Alla nyregistrerade ekonomiska föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket inom fyra veckor från registreringen.

Beställ inget innan namnet är godkänt

Tänk på att inte beställa trycksaker, skyltar eller liknande förrän registreringen av din förening är klar. Om du vill ha ett domännamn med samma namn som din förening, ska du tänka på att registrera domännamnet så fort som möjligt när föreningen har blivit registrerad.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla föreningen till oss.