Ändra säte – ekonomisk förening

Du kan ändra styrelsens säte, alltså den kommun där föreningsstämman ska hållas. En sådan ändring innebär en ändring av stadgarna. Det anmäler du på verksamt.se.

Ändringen av säte börjar gälla först när vi har registrerat den. Läs om hur ändring av stadgarna går till.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.