Ändra namn eller verksamhet – ekonomisk förening

Vill du ändra namn eller verksamhet på föreningen? Det anmäler du i vår e-tjänst på verksamt.se!

Om du ska ändra både namnet och verksamheten och det är beslutat vid ett och samma tillfälle, betalar du bara den ena avgiften.

Så går det till att ändra föreningens namn eller verksamhet

  1. Föreningsstämman beslutar att ändra namn/verksamhet.
  2. Anmäl ändringen till Bolagsverket.
  3. Bolagsverket granskar och registrerar namnet/verksamheten.

1. Föreningsstämman beslutar att ändra namn eller verksamhet

Föreningsstämman beslutar om nya stadgar där det nya namnet/verksamheten har skrivits in. För att undvika att ni måste hålla en ny föreningsstämma om vi inte kan godkänna det först föreslagna namnet, rekommenderar vi att stämman beslutar om alternativa förslag på namn. Ett annat alternativ är att föreningsstämman beslutar att styrelsen har rätt att skicka in nya förslag till Bolagsverket.

Tänk på att det finns speciella regler för vilket namn du kan välja.

2. Anmäl ändringen till Bolagsverket

Anmäl ändringen i vår e-tjänst på verksamt.se. Se till att ta med några olika förslag på nytt namn. I e-tjänsten skickar du in de nya stadgarna och protokoll från en eller två föreningsstämmor som pdf-filer. En styrelseledamot skriver sedan under anmälan med sin e-legitimation, exempelvis mobilt BankID.

3. Bolagsverket granskar och registrerar ändringen

Vi granskar dina namnförslag eller beskrivningen av verksamheten. Om det är okej, registrerar vi det nya namnet eller verksamheten. När detta är gjort får du ett registreringsbevis och ett exemplar av stadgarna via posten. Ändringarna gäller från och med vårt registreringsdatum.

Registret mot penningtvätt

Tänk på att du kan behöva anmäla föreningen till registret mot penningtvätt.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.