Fusion – ekonomisk förening

Fusion innebär att en förening tar över tillgångar och skulder från en eller flera andra föreningar eller dotteraktiebolag.

Fusion genom absorption

Vid fusion genom absorption tar en förening (den övertagande föreningen) över en eller flera andra föreningars (överlåtande föreningar) samtliga tillgångar och skulder.

Fusion av helägt dotteraktiebolag

Vid fusion av helägt dotteraktiebolag tar en moderförening över ett eller flera dotteraktiebolags samtliga tillgångar och skulder. Föreningen får inte vara en bostadsrättsförening.

Fusion genom kombination

Vid fusion genom kombination bildas en ny förening (den övertagande föreningen) som tar över två eller flera andra föreningars (överlåtande föreningar) samtliga tillgångar och skulder.