Avveckla ekonomisk förening

Vill du inte driva den ekonomiska föreningen vidare? Det finns fem olika sätt att avveckla föreningen.

Fem sätt att avveckla en ekonomisk förening

  • Likvidation sker genom att tillgångarna förvandlas till pengar, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas enligt stadgarna.
  • Konkurs sker om föreningen är på obestånd, alltså inte kan betala sina skulder.
  • Fusion sker när föreningen går upp i en annan förening.
  • Förenklad avveckling är en upplösning utan föregående likvidation.
  • Föreningar som inte driver verksamhet kan ansöka om att bli borttagna från registret. Då ska föreningen de senaste tio åren inte haft verksamhet eller anmält någon ändring till Bolagsverket. En styrelseledamot eller den som är berörd kan ansöka till Bolagsverket om att avregistrera föreningen.

Har du fått ett brev från oss?

Har du fått ett brev från oss där vi frågar om föreningen fortfarande driver någon verksamhet? Om föreningen ska avregistreras behöver du inte svara på brevet, men om föreningen ska finnas kvar måste du anmäla det inom två månader.

Läs mer om föreningar och företag som vi inte vet om de bedriver verksamhet.

Kontakta oss om du har frågor

Kontakta oss   gärna för mer information om hur du avvecklar en ekonomisk förening.

Var vaksam om du ska sälja eller avveckla ditt företag

Står du inför det viktiga beslutet att sälja eller avveckla ditt företag? Då bör du vara extra vaksam på vilket företag du gör affärer med.