Bosättningskrav – bostadsrättsförening

Det finns krav på att en viss del av styrelsen i en ekonomisk förening ska bo inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.

Följande måste bo inom EES

  • verkställande direktören
  • minst hälften av styrelseledamöterna
  • minst hälften av styrelsesuppleanterna
  • minst en av de särskilda firmatecknarna.

Uppfylls inte dessa krav kan föreningen söka dispens hos Bolagsverket. Läs mer om detta på sidan Bosättning – styrelsen, som handlar om aktiebolag, men även kan tillämpas på föreningar.

En särskild delgivningsmottagare

Har föreningen inte någon behörig ställföreträdare som bor och är folkbokförd i Sverige ska styrelsen utse en särskild delgivningsmottagare. Den särskilda delgivningsmottagaren ska

  • bo och vara folkbokförd i Sverige
  • vara minst 18 år
  • inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken (1949:381).

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt bankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla den särskilda delgivningsmottagaren till oss.