Starta bostadsrättsförening

Är ni minst tre personer som vill starta en bostadsrättsförening? Då gör ni er anmälan i vår e-tjänst på verksamt.se. Det är enklare, billigare och snabbare än att använda en blankett.

Så går det till att starta en bostadsrättsförening

  1. Besluta om start – anta stadgar.
  2. Lämna in er anmälan och betala avgiften.
  3. Skicka kompletterande uppgifter om något saknas.
  4. Bolagsverket registrerar bostadsrättsföreningen.
  5. Verksamheten kan starta.
  6. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor.

1. Besluta om start – anta stadgar

Du och övriga medlemmar beslutar att starta en bostadsrättsförening och antar stadgarna samt väljer styrelse och revisor. Stadgarna är de grundläggande reglerna för föreningen.

2. Lämna in er anmälan och betala avgiften

Anmäl att du vill starta bostadsrättsföreningen i vår e-tjänst på verksamt.se.

Tillsammans med anmälan skickar du in föreningens stadgar och ett protokoll som visar att föreningens medlemmar har antagit stadgarna och vilka som har valts till styrelse och revisor. Detta gör du i e-tjänsten. Här ser du exempel på hur stadgar och protokoll kan se ut.

Stadgar för bostadsrättsförening (62 kB) Word, 62 kB.

Konstituerande föreningsstämma (43 kB) Word, 43 kB.

Anmälan måste skickas in senast sex månader efter att medlemmarna har fattat beslut om att starta föreningen.

3. Skicka kompletterande uppgifter om något saknas

Om något saknas i din anmälan kan du behöva skicka kompletterande uppgifter till oss.

4. Bolagsverket registrerar bostadsrättsföreningen

Vi beslutar om registrering och ger föreningen ett organisationsnummer. Bland annat kontrollerar vi att ingen annan har det föreslagna namnet på föreningen. Vår handläggningstid varierar, men ofta handlar det om en till två veckor. När föreningen är registrerad får du ett registreringsbevis och en kopia av registrerade stadgar.

5. Verksamheten kan starta

Så fort Bolagsverket har registrerat föreningen kan verksamheten sätta igång.

6. Anmäl verklig huvudman inom 4 veckor

Alla nyregistrerade bostadsrättsföreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket inom fyra veckor från registreringen. Läs mer om detta på sidan:

Om verklig huvudman – bostadsrättsförening

Beställ inget innan namnet är godkänt

Tänk på att inte beställa trycksaker, skyltar eller liknande förrän registreringen av din förening är klar. Om du vill ha ett domännamn med samma namn som din förening, ska du tänka på att registrera domännamnet så fort som möjligt när föreningen har blivit registrerad.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt bankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla den nya föreningen till oss.