Om verklig huvudman – bostadsrättsförening

Alla bostadsrättsföreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. De flesta föreningar med fler än 3 medlemmar har ingen verklig huvudman. Om föreningen inte har någon ska man anmäla just det - att man inte har någon.

Ta reda på om ni har någon verklig huvudman

Innan du kan anmäla verklig huvudman måste bostadsrättsföreningen ta reda på om den har någon eller inte och vem eller vilka det i så fall är.

Om det finns en eller flera verkliga huvudmän ska bostadsrättsföreningen även komma fram till hur (arten av kontroll) och i vilken omfattning (i procent) personen kontrollerar föreningen.

Bostadsrättsföreningen kan även komma fram till att det inte finns någon som ytterst äger eller kontrollerar föreningen. Då har bostadsrättsföreningen ingen verklig huvudman. Då ska ni anmäla det.

Det kan vara så att det inte går att komma fram till om det finns någon verklig huvudman eller inte. Bostadsrättsföreningen kan alltså ha en verklig huvudman men det finns inte tillräckligt med uppgifter för att identifiera personen.

Vem är verklig huvudman?

De flesta bostadsrättsföreningar med fler än 3 medlemmar har ingen verklig huvudman. Det beror på att man måste kontrollera mer än 25 procent av rösterna i föreningen för att kunna vara verklig huvudman.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar bostadsrättsföreningen. En person kan kontrollera en bostadsrättsförening på olika sätt, exempelvis:

  • ha mer än 25 procent av rösterna
  • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis stadgarna som gör att en person är verklig huvudman.

Närstående

Om en person äger eller kontrollerar en bostadsrättsförening tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är maka/make/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambo/registrerade partners.

Flera företag

I en grupp av flera företag eller föreningar, är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar det företag som ytterst äger företagen och föreningarna i gruppen.

Olle äger 100 % av Företag A som äger 100  % av Företag B, Olle är därför verklig huvudman i både Företag A och Företag B.

Exempel

En bostadsrättsförening har 50 medlemmar. Varje medlem har 1 röst. Ingen av medlemmarna  kontrollerar därför mer än 25 procent av föreningen. Alltså är ingen av dem verklig huvudman. Det kan finnas andra personer som är verkliga huvudmän. Men ofta har en sådan förening ingen verklig huvudman. 

En medlem kontrollerar mer än 25 procent av rösterna i en bostadsrättsförening. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.   

Två registrerade partner kontrollerar vardera 15 procent av rösterna i en bostadsrättsförening. Eftersom de är närstående ska deras kontroll räknas samman. I detta fall är båda verkliga huvudmän. Om bostadsrättsföreningen kommer fram till att endast en av dem har den yttersta kontrollen över föreningen så är den personen ensam verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

En medlem kontrollerar 10 procent av rösterna i en bostadsrättsförening. Personen har genom avtal med övriga medlemmar rätt att utse mer än hälften av styrelseledamöterna. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.  

En medlem är verklig huvudman i en bostadsrättsförening. Föreningen äger ett aktiebolag till 100 %. Personen är verklig huvudman i både föreningen och aktiebolaget.

En bostadsrättsförening har fyra medlemmar med en röst var. Ingen av medlemmarna uppnår mer än 25 procent av rösterna. Alltså är ingen av dessa verklig huvudman. Det kan finnas andra personer som är verkliga huvudmän.

En bostadsrättsförening har en medlem som utövar den yttersta kontrollen över föreningen. Föreningen kan inte komma få fram kompletta personuppgifter för medlemmen. Därför kan bostadsrättsföreningen inte avgöra vem som är verklig huvudman.

Anmäl verklig huvudman

När du tagit reda på om bostadsrättsföreningen har någon verklig huvudman eller inte och vem eller vilka det i så fall är ska du anmäla det till oss. Du ska också anmäla till oss om föreningen inte kan komma fram till vem som är verklig huvudman (det finns inte tillräckliga uppgifter för att identifiera personen).

Anmälan gör du här på bolagsverket.se. En behörig företrädare för bostadsrättsföreningen loggar in i e-tjänsten och anmäler uppgifterna. Det kostar 250 kronor.

Vill du veta mer om anmälan? Läs på sidan Så anmäler du verklig huvudman.

Om uppgifterna ändras ska bostadsrättsföreningen göra en ny utredning och en ny anmälan.  

Anmälan ska bland annat innehålla

  • organisationsnummer
  • föreningens namn
  • namn, personnummer, medborgarskap och bosättningsland för den verkliga huvudmannen
  • arten av kontroll, dvs. hur den verklige huvudmannen kontrollerar föreningen
  • omfattningen av kontrollen, i procent
  • uppgift om personen äger eller kontrollerar föreningen tillsammans med närstående eller genom andra företag.