Bostadsförening

En bostadsförening är en förening som bildades före 1930 och som upplåter nyttjanderätt till bostad på obegränsad eller begränsad tid. Det går inte att registrera en ny bostadsförening.

Bostadsföreningar som upplåter nyttjanderätt för obegränsad tid kallas besittningsföreningar. Föreningar som upplåter nyttjanderätt för begränsad tid kallas hyresföreningar.

Omregistrera till bostadsrättsförening

En bostadsförening kan övergå till att bli en bostadsrättsförening genom att omregistreras hos Bolagsverket.

Föreningen ska bland annat fatta beslut om att ändra stadgarna så att de stämmer med bostadsrättslagens krav. Bostadsföreningens styrelse ska upprätta en förenklad ekonomisk plan. Den ska godkännas av föreningsstämman och registreras hos Bolagsverket samtidigt med omregistreringen av föreningen.

Andra ändringar?

Om du vill göra andra ändringar kan du läsa mer på sidan Ekonomisk förening i menyn. Det är samma regler som gäller.

Blanketter

Använd våra blanketter när du gör ändringar i föreningen.

Du kan inte använda vår e-tjänst på verksamt.se för att anmäla ändringar i en bostadsförening.

Vad kostar det?

När du anmäler eller gör ändringar i en förening måste du ofta betala en avgift.

Årsredovisning

En bostadsförening måste varje år upprätta en årsredovisning och en revisionsberättelse. I vissa fall ska de skickas till Bolagsverket. I vår årsredovisningsguide kan du läsa mer om vad som gäller för er förening.

Anmäla verklig huvudman

Alla bostadsföreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Även om föreningen inte har någon verklig huvudman ska ni anmäla just det.

Fem sätt att avveckla en bostadsförening

  • Likvidation sker genom att tillgångarna förvandlas till pengar, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas enligt stadgarna.
  • Konkurs sker om föreningen är på obestånd, alltså inte kan betala sina skulder.
  • Fusion sker när föreningen går upp i en annan förening.
  • Förenklad avveckling är en upplösning utan föregående likvidation.
  • Föreningar som inte driver verksamhet kan ansöka om att bli borttagna från registret. Då ska föreningen de senaste tio åren inte haft verksamhet eller anmält någon ändring till Bolagsverket. En styrelseledamot eller den som är berörd kan ansöka till Bolagsverket om att avregistrera föreningen.

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om bostadsföreningar.