Exempel på ett ärendes gång

Det här är ett exempel på gången för ett ärende om administrativ hävning av företagsnamn. Efter de tre inledande stegen finns det fyra olika alternativ, beroende på hur företaget agerar.

 1. Anna Andersson ansöker om administrativ hävning av det registrerade företagsnamnet Företaget AB hos Bolagsverket.

 2. När ansökan är komplett och registreringsavgiften är betald tar Bolagsverket upp ansökan till prövning.

 3. Företaget AB får ett brev från Bolagsverket om att Anna Andersson vill häva företagsnamnet Företaget AB. Företaget AB ska skriva under det bifogade delgivningskvittot och skicka tillbaka det till Bolagsverket. Bolagsverket ber också Företaget AB att svara på om det medger eller motsätter sig ansökan inom tre veckor från det att delgivningskvittot har skrivits under.

 4. Bengt Bengtsson som är behörig företrädare för Företaget AB…

  • … svarar inte.

   1. Bengt Bengtsson som är behörig företrädare för Företaget AB väljer att inte svara.
   2. Bolagsverket beslutar att häva registreringen av företagsnamnet Företaget AB.
   3. Bolagsverket skickar ett brev med beslutet om hävning till både Anna Andersson och till Företaget AB.
   4. Företaget AB har en månad på sig från beslutet, att ansöka om återvinning. Därefter tar Bolagsverket bort registreringen av Företaget AB.
   5. Bolagsverket publicerar beslutet i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT).
  • … går med på att företagsnamnet hävs.

   1. Bengt Bengtsson som är behörig företrädare för Företaget AB går med på att företagsnamnet hävs.
   2. Bolagsverket beslutar att häva registreringen av företagsnamnet Företaget AB.
   3. Bolagsverket skickar ett brev med beslutet om hävning till både Anna Andersson och till Företaget AB.
   4. Företaget AB har en månad på sig från beslutet, att ansöka om återvinning. Därefter tar Bolagsverket bort registreringen av Företaget AB.
   5. Bolagsverket publicerar beslutet i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT).
  • … svarar inte men begär återvinning senare.

   1. Bengt Bengtsson svarar inte.
   2. Bolagsverket beslutar att häva registreringen av företagsnamnet Företaget AB.
   3. Bolagsverket skickar ett brev med beslutet om hävning till både Anna Andersson och till Företaget AB.
   4. Bengt Bengtsson vill ha tillbaka företagsnamnet Företaget AB. Han begär återvinning av beslutet.
   5. Bolagsverket lämnar över ärendet till Patent- och marknadsdomstolen. Sökanden måste betala en tilläggsavgift till domstolen.
   6. Bolagsverket meddelar Anna Andersson och Företaget AB om att ärendet har lämnats över till Patent- och marknadsdomstolen.
   7. Domstolen meddelar Bolagsverket om dom eller beslut.
  • … går inte med på att företagsnamnet hävs och skickar in ett bestridande.

   1. Bengt Bengtsson går inte med på att företagsnamnet hävs och skickar in ett bestridande.
   2. Bolagsverket meddelar Anna Andersson om att Företaget AB inte går med på att häva företagsnamnet. Hon kan nu begära att ärendet lämnas över till Patent- och marknadsdomstolen.
   3. Anna Andersson begär att ärendet lämnas över till Patent- och marknadsdomstolen.
   4. Bolagsverket lämnar över ärendet till Patent- och marknadsdomstolen. Sökanden måste betala en tilläggsavgift till domstolen.
   5. Bolagsverket meddelar Anna Andersson och Företaget AB om att ärendet har lämnats över till Patent- och marknadsdomstolen.
   6. Domstolen meddelar Bolagsverket om dom eller beslut.
Uppdaterad: