Öppna data

Här presenterar vi öppna data som du kan använda. Hör gärna av dig med synpunkter och förslag på information som du vill att vi publicerar som öppna data.

Statistik om företag och föreningar

Här finns all aktuell statistik om företag och föreningar i Sverige, både nyregistrerade och avslutade. Statistiken uppdateras första vardagen varje månad.

Filnamn: ftgstat_oppna.csv Länk till annan webbplats.
Beskrivning: Statistik om företag och föreningar
Villkor: Licens CC BY 2.5 SE
Format: CSV

Beskrivning av hur du utläser csv-filen ftgstat_oppna.csv (17 kB) Excel, 16 kB.

Statistik om företrädare

Här finns aktuell statistik om företrädare i företag och föreningar, alltså exempelvis ledamöter, suppleanter och verkställande direktörer. Du kan bland annat se statistik över ålder och kön. Statistiken uppdateras första vardagen varje månad.

Filnamn: foretradare_historik.csv Länk till annan webbplats.
Beskrivning: Statistik om företrädare och företagsform
Villkor: Licens CC BY 2.5 SE
Format: CSV

Beskrivning av hur du utläser csv-filen foretradare_historik-csv (16 kB) Excel, 15 kB.

Statistik om revisorsförbehåll

Här finns aktuell statistik om antal nyregistrerade aktiebolag med och utan revisorsförbehåll för vald tidsperiod. Observera att statistiken för 2010 gäller fr.o.m. den 1 november.

Filnamn: rev_forbehall.csv Länk till annan webbplats.
Beskrivning: Statistik om revisorsförbehåll
Villkor: Licens CC BY 2.5 SE
Format: CSV

Beskrivning av hur du utläser csv-filen rev_forbehall.csv (14 kB) Excel, 14 kB.

Statistik om räkenskapsår och förseningsavgifter 

Här finns aktuell statistik om antal inkomna årsredovisningar per räkenskapsperiod för valt län samt hur stor andel som fått förseningsavgift.

Filnamn: rakenskaps_forsening.csv Länk till annan webbplats.
Beskrivning: Statistik om räkenskapsår och förseningsavgifter
Villkor: Licens CC BY 2.5 SE
Format: CSV

Beskrivning av hur du utläser csv-filen rakenskaps_forsening.csv (14 kB) Excel, 14 kB.

Kontakt

Har du förslag på vad vi kan publicera som öppna data? Kontakta oss!