API för styrelseändringar i bostadsrättsföreningar

Bolagsverkets API för registreringsärenden används i dagsläget för att lämna in ärenden som gäller styrelseändringar i bostadsrättsföreningar.

Ärendena ska lämnas till Bolagsverket på det sätt och i det format som finns beskrivet i en teknisk dokumentation. Ta kontakt med oss om du vill ha den tekniska dokumentationen.