API för att registrera kungörelser

Vi erbjuder ett API för att registrera kungörelser i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT).

Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.(PoIT) är Sveriges officiella kungörelseorgan. PoIT innehåller kungörelser från myndigheter och andra som måste kungöra i PoIT för att information ska komma till allmänhetens kännedom.

Vi erbjuder ett API för att registrera kungörelser i PoIT. Vi har däremot inget API för att läsa och söka kungörelser.

Kontakta oss för information om API:et och hur du ansluter dig.