API för aktuell företagsinformation om aktiebolag – betaversion

Vårt API Aktuell företagsinformation om aktiebolag är till för dig som vill ha information om aktiebolag direkt från våra register.

Vi erbjuder aktuell information om aktiebolag som du kan använda i din verksamhet eller göra tjänster för andra. Vi har nu en betaversion där du kan vara med och testa att integrera dina applikationer med vårt nya API.

Varför erbjuder vi en betaversion?

En betaversion innebär i det här sammanhanget att vi på Bolagsverket testar oss fram. Vi jobbar med ny teknik och intern arkitektur för att utveckla nya API:er. För att veta att det vi gör möter dina behov behöver vi återkoppling och dialog med dig som vill använda våra API:er.

Målgrupp

Betaversionen av vårt API Aktuell företagsinformation om aktiebolag riktar sig i första hand till företag och organisationer som har behov av att få tillgång till aktuell information om företag och personer som har roller i företagen. Det ska finnas ett behov och en vilja att skapa en teknisk integration (”maskin-till-maskin”) för att få tillgång till den här informationen.

Vad innehåller API:et?

API:et innehåller grundläggande information om företag och företagande i Sverige. Genom att använda det får du tillgång till ständigt uppdaterat data om företag. Där kan du exempelvis få svar på:

 • företagets namn, organisationsnummer och vilken verksamhet de bedriver
 • vilka som sitter i företagets styrelse
 • upplysning om företaget gått i likvidation eller konkurs.

Du kan också få data om personer med roller i företag, exempelvis;

 • vilka uppdrag en person har kopplat till ett aktiebolag
 • om personen har näringsförbud
 • om personen har gått i konkurs.

En fullständig förteckning över den information du kan få hittar du i den detaljerade beskrivningen Länk till annan webbplats.i vår API-portal.

Hur fungerar API:et?

Vårt nya API är ett REST API med dataformatet JSON. Till skillnad från våra äldre erbjudanden med företagsinformation, så kallade XML-paket där innehållet är förvalt, kan du nu bestämma vilken information du vill hämta.

Genom att ställa en fråga via API:et och skicka in ett organisationsnummer eller ett personnummer kan du sedan välja den information du är intresserad av.

Teknisk tillgänglighet

När du använder vår betaversion av API:et har du möjlighet att göra upp till 100 transaktioner per dygn.

Detaljerad teknisk beskrivning

Mer detaljerad beskrivning Länk till annan webbplats.av vårt API hittar du i vår utvecklarportal i WSO2.

WSO2 är det arbetsverktyg som vi använder för att administrera (skapa, ändra eller ta bort) applikationer som du som kund vill använda för att ta del av informationen som finns i API:et.

Villkor

För att du ska kunna använda vårt API behöver du skriva ett avtal med oss där vi säkerställer att våra användarvillkor uppfylls.

Kostnad

Betaversionen av API:et Aktuell företagsinformation om aktiebolag är gratis.

(Om du senare vill få tillgång till en aktivt lanserad version av vårt API så innebär det att vi skriver ett nytt eller ändrar vårt avtal med dig och då tar vi också ut en avgift för informationen du får tillgång till via API:et.)

Hjälp och stöd

På sidan vanliga frågor hittar du frågor från våra kunder och svar från oss.

Hör av dig till oss om du har andra frågor eller behöver hjälp. Vi svarar på dina frågor helgfria vardagar mellan kl. 8–17.

Felanmälan

Om du hittar något som inte fungerar kan du skicka en felanmälan där du beskriver felet.

Gör så här för att få tillgång till betaversionen

 1. Läs igenom våra användarvillkor.
 2. Fyll i och skicka in en intresseanmälan. När vi har fått den mejlar vi en kundanmälan till dig.
 3. Fyll i uppgifterna i kundanmälan och mejla den till oss. När vi har fått den mejlar vi ett avtal i två exemplar.
 4. Skriv under avtalen och skicka dem och eventuella bilagor till oss via post. När vi också skrivit under avtalet skickar vi ett exemplar till dig. Vi mejlar även de uppgifter som du behöver för att kunna använda vårt API enligt avtalet.
 5. Nu kan du använda vårt API Aktuell företagsinformation om aktiebolag.