Bolagsverket

Håll koll på ditt företag med Mina sidor

På Mina sidor ser du aktuella uppgifter om dina företag och föreningar. Du kan också ladda ner ditt registreringsbevis utan kostnad och nå de e-tjänster som du behöver.

Dags att lämna in årsredovisningen

Aktiebolag med bokslutsdag den 30 juni 2020 måste ha kommit in med årsredovisningen senast den 1 februari 2021. Tips! Gör som nästan 100 000 företagare – skicka in digitalt. Om årsredovisningen är fullständig registrerar vi den direkt!

Använd OCR-nummer vid betalning

Från den 12 december 2020 ska du använda OCR-nummer när du betalar till oss.

Ta bort revisionsplikten?

Många aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Vill du avregistrera revisorn, ändra bolagsordningen och ta bort revisionsplikten? Här ser du vilket datum ett sådant ärende senast ska ha kommit in till oss.

Aktuella lagändringar

Se en sammanställning av de viktigaste nya lag- och förordningsändringarna som rör Bolagsverkets verksamhet.

Uppfyller ditt företag bosättningskravet efter brexit?

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020. Den 1 januari 2021 kommer Storbritannien också att lämna EES, vilket får konsekvenser för vissa företag.

Information med anledning av coronaviruset, covid-19

Här samlar vi information som kan vara viktig för dig som företagare med anledning av coronaviruset.