Bolagsverket

Håll koll på ditt företag med Mina sidor

På Mina sidor ser du aktuella uppgifter om dina företag och föreningar. Du kan också ladda ner ditt registreringsbevis utan kostnad och nå de e-tjänster som du behöver.

Uppdaterad information om brexit

Den brittiska regeringen och EU-kommissionen kom den 24 december 2020 överens om ett handels- och samarbetsavtal. Avtalet började gälla den 1 januari 2021.

Hur upplever du vår service?

I februari genomför vi en undersökning för att mäta vad våra kunder tycker om vår service och verksamhet. Företaget Origo Group AB skickar ut en enkät åt oss via mejl.

Traineeprogrammet it – 2021

Här har vi samlat all information om it-traineeprogrammet och hur du ansöker. Sista ansökningsdag är den 31 mars.

Högt förtroende för verksamt.se

En nyligen genomförd varumärkesundersökning visar att Sveriges företagare sätter stor tillit till den information och de tjänster som vi myndigheter tillsammans publicerar på verksamt.se för att skapa ett enkelt och tryggt företagande.

Bolagsverket lämnar in hemställan om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar

Bolagsverket har lämnat in en hemställan till Justitiedepartementet om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag. En obligatorisk digital inlämning är ett steg mot förenkling och ökad nytta av årsredovisningsinformation.

Information med anledning av coronaviruset, covid-19

Här samlar vi information som kan vara viktig för dig som företagare med anledning av coronaviruset.