Bolagsverket

Hamna inte i en styrelse mot din vilja

Du kan skydda dig från att bli utnyttjad som målvakt. Spärra dig från att bli inregistrerad i företag eller föreningar mot din vilja.

Öppettider i midsommar

På midsommarafton den 21 juni har vi stängt.

Skydda ditt företag

Det finns en risk att ditt företag kapas, även om den är liten. Genom att var uppmärksam på tidiga varningssignaler och använda Bolagsverkets app och en digital brevlåda kan du upptäcka misstänkta kapningsförsök

Datalabb för förenkling och innovation av företagsinformation

Vinnova finansierar åtta nationella datalabb som ska främja användning av data inom olika områden. Bolagsverket har i hård konkurrens fått tre miljoner i stöd under 1,5 år för projektet ”Företagsdata som nationell resurs”.