Bolagsverket

Sitter du i en styrelse men vet inte vad föreningen gör?

Registrerar du dig som styrelseledamot i en ekonomisk förening utan avsikt att ta del av hur verksamheten bedrivs begår du en brottslig handling.

Bosättningskravet och brexit

Den 29 mars 2017 lämnade Storbritannien in en anmälan om utträde ur EU. Europeiska rådet har enats om att förlänga tidsfristen för det brittiska utträdet till den 31 oktober 2019.

Stora samhällsekonomiska effekter och nyttor med ett gemensamt informationsutbyte

Den 10 september lämnades slutrapporten om regeringsuppdraget ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte över till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Har årsredovisningen kommit in?

Använd organisationsnumret för att ta reda på det. När årsredovisningen är diarieförd kan du se det i vår e-tjänst Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in, eller i vår app.