Bolagsverket

Sitter du i en styrelse men vet inte vad föreningen gör?

Registrerar du dig som styrelseledamot i en ekonomisk förening utan avsikt att ta del av hur verksamheten bedrivs begår du en brottslig handling.

Dags att lämna in årsredovisningen!

För aktiebolag med bokslutsdag den 30 april 2019 är måndagen den 2 december 2019 sista dagen att skicka in årsredovisningen. När årsredovisningen är diarieförd kan du se det i vår e-tjänst Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in, eller i vår app.

De flesta föreningar ska anmäla ordförande senast den 31 december 2019

Bostadsrättsföreningar och alla andra ekonomiska föreningar ska registrera en styrelseordförande hos Bolagsverket.

Bosättningskravet och brexit

Osäkerheten är fortsatt stor vad gäller frågan om det brittiska utträdet ur EU. Tidsfristen för utträdet är förlängd - som längst till den 31 januari 2020.