Bolagsverket

Vad vill du göra?

Dags att lämna in årsredovisningen!

Aktiebolag med bokslutsdag den 31 december 2021 måste ha kommit in med årsredovisningen senast måndagen den 1 augusti 2022. Tips: skicka in årsredovisningen digitalt! Om den är fullständig registrerar vi den direkt.

Den 30 augusti berättar vi om de maskin-till-maskintjänster som Bolagsverket utvecklar både för att hämta företagsinformation och för att lämna in registreringsärenden. Välkommen att anmäla dig!

Nya bestämmelser som börjar gälla i maj underlättar för Bolagsverket att samarbeta med andra myndigheter för att motverka brott.

Att skicka in årsredovisningen digitalt är till exempel enklare, snabbare och säkrare än att göra det på papper.