Förseningsavgifter aktiebolag

Om du inte skickar in aktiebolagets årsredovisnings­handlingar i tid måste företaget betala en förseningsavgift. Företaget behöver inte betala någon moms. Observera att den som inte upprättar årsredovisning i rätt tid i vissa fall kan åtalas för bokföringsbrott.

Förseningsavgifter för privata aktiebolag
Ärende Kronor
Förseningsavgift 1 5 000
Förseningsavgift 2, försening mer än två månader 5 000
Förseningsavgift 3, försening mer än fyra månader 10 000
Förseningsavgifter för publika aktiebolag
Ärende Kronor
Förseningsavgift 1 10 000
Förseningsavgift 2, försening mer än två månader 10 000
Förseningsavgift 3, försening mer än fyra månader 20 000

Om du inte är nöjd med beslutet om förseningsavgift

Du kan överklaga Bolagsverkets beslut om förseningsavgift för en årsredovisning, men du måste betala avgiften oavsett om du överklagar, begär omprövning eller begär eftergift.

Överklaga, begära omprövning eller eftergift

Tyck till om den här sidan