Avgifter filial

  • Betala avgiften när du gör din anmälan. Vi börjar inte handlägga ditt ärende förrän avgiften har kommit in till oss.
  • Alla avgifter är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.
Starta filial
Ärende Kronor
Registrera filial, bankfilial eller försäkringsfilial 2 000
Ansöka om undantag från kravet på registrering av filial 1 200
Adress
Ärende Kronor
Ändra postadress för filialen 0
Ändra postadress för företrädare och revisor 0
Företagsnamn och verksamhet
Ärende Kronor
Ändra företagsnamn 800
Ändra verksamhet och räkenskapsår 800
Anmäla bifirma, per styck 800
Anmäla parallellfirma (företagsnamnet på annat språk), per styck 800
Avregistrera bifirma eller parallellfirma 800
Ändra uppgifter för det utländska företaget, exempelvis räkenskapsår 800
Företrädare och revisor
Ärende Kronor
Ändra verkställande direktör, vice verkställande direktör och särskild delgivningsmottagare 800
Anmäla eller ändra revisor 800
Ändra särskild firmatecknare – gäller bankfilial 800
Egen avgång som verkställande direktör, vice verkställande direktör och särskild delgivningsmottagare 800
Egen avgång som revisor 0
Ansöka om undantag från bosättningskraven för filialens verkställande direktör och vice verkställande direktör 685
Registret mot penningtvätt
Ärende Kronor
Anmälan för registrering 850
Ändra registrerade uppgifter 850
Anmälan om att verksamheten har upphört 0
Administrativ hävning av företagsnamn
Ärende Kronor
Ansöka om administrativ hävning av företagsnamn 450
Avregistrera filial
Ärende Kronor
Avregistrera filial 0

Tyck till om den här sidan