Avgifter ideell förening

- näringsdrivande ideell förening

  • Betala avgiften när du gör din anmälan. Vi börjar inte handlägga ditt ärende förrän avgiften har kommit in till oss.
  • Alla avgifter är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.
Registrera ideell förening
Ärende Kronor
Registrera att ideella föreningen bedriver näringsverksamhet 1 200
Anmäla prokura tillsammans med registrering av förening 0
Adress
Ärende Kronor
Ändra postadress och e-postadress för föreningen 0
Ändra säte för föreningen, flytta verksamheten till ett annat län 900
Ändra postadress för företrädare och revisor 0
Föreningens namn och verksamhet
Ärende Kronor
Ändra föreningens namn 900
Ändra verksamhet 600
Anmäla bifirma, per styck 900
Anmäla parallellfirma (företagsnamnet på annat språk), per styck 900
Avregistrera bifirma eller parallellfirma 600
Ändra säte för föreningen, flytta verksamheten till ett annat län 900
Skydda föreningens namn i ytterligare län där verksamheten bedrivs, per län 900
Företrädare och revisor
Ärende Kronor
Ändra styrelse och firmateckning 600
Anmäla eller avregistrera prokurist 600
Anmäla eller ändra revisor 600
Egen avgång ur styrelsen 600
Revisor avgår i förtid – anmälan från föreningen 0
Egen avgång som revisor – anmälan från revisorn 0
Registret mot penningtvätt
Ärende Kronor
Anmälan för registrering 850
Ändra registrerade uppgifter 850
Anmälan om att verksamheten har upphört 0
Administrativ hävning av företagsnamn
Ärende Kronor
Ansöka om administrativ hävning av företagsnamn 450
Avveckla ideell förening
Ärende Kronor
Avregistrera ideell förening (den del som gäller näringsverksamhet) 0
Underrättelse från domstol 0

Tyck till om den här sidan