Betala från utlandet

När du ska betala från utlandet går du via en bank och gör en så kallad BIC/SWIFT-betalning.

På inbetalningen skriver du

  • ditt första namnförslag – när du registrerar ett nytt företag
  • organisationsnummer eller företagsnamn – när du vill ändra i ett befintligt företag
  • fakturanummer eller kundnummer – när du gjort en beställning eller ska betala en förseningsavgift.

Betala till Bolagsverket

Mellan den 27 -31 mars ska du använda IBAN-nummer SE 48 9500 0099 6034 0950 6080 och BIC/SWIFT-kod  NDEASESS när du betalar till oss.

Adress till Nordea

Nordea
105 71 Stockholm
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan