Så här betalar du

Här kan du läsa om hur du betalar

 • avgifter för anmälan och ändringar i företag och föreningar
 • beställd information, exempelvis registreringsbevis
 • stämpelskatt och avgifter för företagsinteckningar.

Anmäla och ändra företag och föreningar

Du kan välja att betala via

 • kort
 • direktbetalning
 • bankgiro.

Betala avgiften samtidigt som du anmäler företaget, föreningen eller gör en ändring. Först när du har betalat avgiften börjar vi arbeta med ditt ärende. När vi har börjat arbeta med ärendet betalar vi inte tillbaka avgiften.

Om du har ett depositionskonto går betalningen till på ett annat sätt. Läs mer på sidan Depositionskonto.

Depositionskonto

Betala med kort

I verksamt.se kan du skicka in din anmälan och sedan betala med Visa eller Mastercard.

Ska du betala ett ärende som redan är diariefört hos Bolagsverket kan du betala med Visa eller Mastercard i tjänsten Söka ett ärende eller se om en årsredovisning har kommit in.

Vi använder oss av 3D Secure som är en global säkerhetsstandard, framtagen av Visa och Mastercard för betalningar över Internet.

Direktbetalning

Detta alternativ är för dig som är ansluten till internetbanken hos Nordea, Swedbank eller Danske Bank.

I verksamt.se kan du skicka in din anmälan och sedan betala. Välj symbolen för din bank så kommer du direkt till din internetbank och loggar in som vanligt.

Ska du betala ett ärende som redan är diariefört hos Bolagsverket kan du göra det i tjänsten Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in.

Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in

Bankgiro

På betalningen skriver du

 • ditt första namnförslag – när du registrerar ett nytt företag
 • organisationsnummer eller ärendenummer – när du vill ändra i ett befintligt företag
 • id-nummer – när du gjort anmälan via e-tjänsten verksamt.se
 • OCR-nummer – när du ska betala en förseningsavgift.
Typ av betalning Bankgiro
Avgifter för anmälan och registrering 5050-0255
Förseningsavgifter 5050-3663

Beställa information

Beställ information om svenska företag i Sök företagsfakta

Informationen som du söker och laddar ner i e-tjänsten Sök företagsfakta betalar du direkt med kort.

Sök och ladda ner information om europeiska företag i Sök företagsfakta

Anmäl dig som kund (avgiftsbelagt) och betala via faktura.

Du kan välja att få en

 • faktura i ett brev
 • elektronisk faktura.

Beställa i Näringslivsregistret, via webbformulär, e-post, telefon eller fax

Efter att du beställt information skickar vi en faktura till dig med inbetalningskort.

Du kan välja att få en

 • faktura i ett brev
 • elektronisk faktura.

Läs mer om e-fakturor på sidan E-faktura för företagare i menyn.

På betalningen skriver du

 • OCR-nummer eller fakturanummer – när du betalar via internet.
 • fakturanummer eller kundnummer – när du betalar med inbetalningskort
Typ av betalning Bankgiro
Fakturor 5053-0989

Stämpelskatt och avgifter för företagsinteckningar

Du betalar stämpelskatten och expeditionsavgiften mot postförskott. Om beloppet är mer än 50 000 kronor kan du inte betala mot postförskott. Då kontaktar vi dig för att komma överens om på vilket sätt du ska betala.

Stämpelskatt och expeditionsavgift för elektroniska inteckningsbrev betalar du via autogiro. Detta innebär att du måste ha autogiro hos oss när du ansöker om att ta ut en ny elektronisk företagsinteckning. Om du har frågor om autogiro, kontakta vår ekonomiavdelning. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Kostnaderna för att använda e-tjänsten Företagsinteckning betalar du via faktura.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan