Företagsinteckning

E-tjänsten Företagsinteckning vänder sig både till dig som arbetar med företagsinteckningar och till dig som är företagare och som vill kunna se befintliga inteckningar i ditt företag.

E-tjänsten Företagsinteckning

För banker och kreditgivare

I e-tjänsten kan banker och andra kreditgivare:

  • Hantera företagsinteckningarna på ett säkrare sätt - du kan inte tappa bort företagsinteckningsbrevet.
  • Du kan begära företagsinteckningsbrev från andras arkiv eller inteckningsbrevshavare.
  • Du kan flytta företagsinteckningsbreven till andras arkiv eller inteckningsbrevshavare.
  • Du kan konvertera inteckningsbrev från papper till elektroniska brev och vice versa.

Detta krävs för att banker och andra kreditgivare ska kunna använda e-tjänsten:

  • Din organisation ska vara registrerad som kund hos Bolagsverket för e-tjänsten Företagsinteckning. Du hittar kontaktuppgifter under Kontakta oss.
  • Du ska vara upplagd som användare av e-tjänsten Företagsinteckning. Användare och deras behörigheter läggs till en början upp av Bolagsverket. Detta kommer sedan att skötas av din organisations administratör.
  • Du behöver ha rätt tekniska förutsättningar för att ansluta till tjänsten. Godkända anslutningssätt är antingen e-legitimation eller identifiering via organisationscertifikat.
  • Du behöver ha autogiroanslutning. De elektroniska inteckningsbreven kan bara betalas via autogiro.

Bli kund?

För att bli kund i e-tjänsten Företagsinteckning kontaktar du Bolagsverket, på telefonnummer 0771-670 670 eller e-post bolagsverket@bolagsverket.se

Handbok för e-tjänsten Företagsinteckning

I handboken finns instruktioner till hur banker och kreditgivare använder vår e-tjänst.

Handbok E-tjänsten Företagsinteckning 2.0 (1,2 MB)

För dig som är företagare

I e-tjänsten kan du som företagare:

  • Se företagets företagsinteckningar, både elektroniska och skriftliga.
  • Se inteckningsbrevshavare för företagets elektroniska inteckningar.

Vem kan använda e-tjänsten för att se företagets företagsinteckningar?

Om du är styrelseledamot eller extern firmatecknare kan du logga in i e-tjänsten för att se företagets företagsinteckningar. Du använder din e-legitimation för att logga in i e-tjänsten.

Om e-legitimation

Den verkställande direktören, styrelsesuppleanter och revisorer kan inte logga in i e-tjänsten för att se företagets företagsinteckningar. Däremot kan den verkställande direktören skicka en skriftlig förfrågan till Bolagsverket och begära en förteckning över företagets företagsinteckningar. Vi skickar förteckningen till företagets adress.

Begränsningar i e-tjänsten

Om du vill ansöka om att ändra i en befintlig företagsinteckning eller ta ut nya företagsinteckningar måste du fortfarande begära det på en blankett. I framtiden hoppas vi att det blir möjligt att kunna skicka in ansökan elektroniskt till oss.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan