Om e-legitimation

Många av våra e-tjänster kräver att du har en e-legitimation, exempelvis BankID. Med en e-legitimation kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, exempelvis körkort eller nationellt id-kort.

Med en e-legitimation legitimerar du dig i vår e-tjänst på verksamt.se och får tillgång till uppgifter om ditt företag. Du kan också logga in i våra andra e-tjänster, exempelvis Post och Inrikes Tidningar eller Företagsärenden för ombud. Om en juridisk person ska logga in är det firmatecknarens eller ombudets e-legitimation som ska används.

Så skaffar du e-legitimation

E-legitimation skaffar du via din bank eller hos Telia.  På BankID:s webbplats kan du se vilka banker som utfärdar mobilt BankID och BankID på fil eller kort. På Telias webbplats kan du läsa mer om hur du skaffar Telia e-legitimation.

Banker som utfärdar BankID

Telia e-legitimation

För att få en e-legitimation behöver du ha ett svenskt personnummer. Det är utgivaren själv som bestämmer åldersgränsen, men vanligast är att BankID utfärdas till personer från 13 eller 18 års ålder. För omyndiga krävs dock målsmans godkännande. Företag måste ha en firmatecknare med ett svenskt personnummer.

Säkerhetsprogram

För att använda en e-legitimation krävs ett säkerhetsprogram som du ska installera när du får din e-legitimation. På BankID:s och Telias webbplatser finns information om hur du ansöker om e-legitimation, om säkerhet och hur du spärrar din e-legitimation.

Problem att logga in eller skriva under?

Om din e-legitimation inte fungerar kan du kontrollera den med BankID:s testsidor. Följ anvisningarna så kontrolleras att din version av e-legitimationen, säkerhetsprogrammet och webbläsaren är godkända. Om testet upptäcker några problem eller om det inte fungerar ska du kontakta din bank.

Testa ditt mobila BankID

Testa ditt BankID

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan