Aktiebolag – blanketter

Använd en e-tjänst istället för en blankett

Bolagsverket är en del av verksamt.se. Där hittar du vår e-tjänst för att anmäla till oss att du vill registrera eller ändra uppgifter i ditt företag. Det är billigare och går snabbare än att använda en pappersblankett!

Verksamt.se

Starta aktiebolag
Blankett Nr Pdf Word
Nyregistrering
816 Nyregistrering, nr 816 Nyregistrering, nr 816
Ändra adress
Blankett Nr Pdf Word
Ändra adress för företag och föreningar
701 Ändra adress för företag och föreningar, nr 701 Ändra adress för företag och föreningar, nr 701
Ändra adress för företrädare och revisorer
702 Ändra adress för företrädare och revisorer, nr 702 Ändra adress för företrädare och revisorer, nr 702
Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation
706 Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation, nr 706 Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation, nr 706
Allmänna ändringar
Blankett Nr Pdf Word
Ändringsanmälan
817 Ändringsanmälan, nr 817 Ändringsanmälan, nr 817
Ändra styrelse och firmateckning
818 Ändra styrelse och firmateckning, nr 818 Ändra styrelse och firmateckning, nr 818
Egen avgång ur styrelsen
852 Egen avgång ur styrelsen, nr 852 Egen avgång ur styrelsen, nr 852
Revisor
850 Revisor, nr 850 Revisor, nr 850
Egen avgång som revisor
703 Egen avgång som revisor, nr 703 Egen avgång som revisor, nr 703
Särskild delgivningsmottagare
809 Särskild delgivningsmottagare, nr 809 Särskild delgivningsmottagare, nr 809
Anmälan om felaktig inregistrering
710 Anmälan om felaktig inregistrering, nr 710 Anmälan om felaktig inregistrering, nr 710
Ändra aktiekapitalet
Blankett Nr Pdf Word
Nyemission
822 Nyemission, nr 822 Nyemission, nr 822
Fondemission
823 Fondemission, nr 823 Fondemission, nr 823
Bemyndigande för emissioner
824 Bemyndigande för emissioner, nr 824 Bemyndigande för emissioner, nr 824
Utgivande av konvertibler
825 Utgivande av konvertibler, nr 825 Utgivande av konvertibler, nr 825
Utgivande av teckningsoptioner
826 Utgivande av teckningsoptioner, nr 826 Utgivande av teckningsoptioner, nr 826
Utbyte av konvertibler
827 Utbyte av konvertibler, nr 827 Utbyte av konvertibler, nr 827
Aktieteckning på grund av teckningsoptioner
829 Aktieteckning på grund av teckningsoptioner, nr 829 Aktieteckning på grund av teckningsoptioner, nr 829
Teckningsoptioner – villkorsändring eller makulering
820 Teckningsoptioner – villkorsändring eller makulering, nr 820 Teckningsoptioner – villkorsändring eller makulering, nr 820
Konvertibler – villkorsändring eller makulering
821 Konvertibler – villkorsändring  eller makulering, nr 821 Konvertibler – villkorsändring  eller makulering, nr 821
Minska aktiekapitalet
819 Minska aktiekapitalet, nr 819 Minska aktiekapitalet, nr 819
Ansökan om tillstånd att minska aktiekapitalet
830 Ansökan om tillstånd att minska aktiekapitalet, nr 830 Ansökan om tillstånd att minska aktiekapitalet, nr 830
Anmäla vinstutdelning
Blankett Nr Pdf Word
Vinstutdelning på extra bolagsstämma
828 Vinstutdelning på extra bolagsstämma, nr 828 Vinstutdelning på extra bolagsstämma, nr 828
Ansöka om tillstånd
Blankett Nr Pdf Word
Ansökan om tillstånd att minska reservfonden eller vinstutdelning
840 Ansökan om tillstånd att minska reservfonden eller vinstutdelning, nr 840 Ansökan om tillstånd att minska reservfonden eller vinstutdelning, nr 840
Fusion
Blankett Nr Pdf Word
Fusion genom absorption av helägt dotterbolag
831 Fusion genom absorption av helägt dotterbolag, nr 831 Fusion genom absorption av helägt dotterbolag, nr 831
Fusion genom absorption eller kombination
834 Fusion genom absorption eller kombination, nr 834 Fusion genom absorption eller kombination, nr 834
Gränsöverskridande fusion - svenskt övertagande företag
835 Gränsöverskridande fusion - svenskt övertagande företag, nr 835 Gränsöverskridande fusion - svenskt övertagande företag, nr 835
Gränsöverskridande fusion - utländskt övertagande företag
836 Gränsöverskridande fusion - utländskt övertagande företag, nr 836 Gränsöverskridande fusion - utländskt övertagande företag, nr 836
Fusion – bankaktiebolag och kreditmarknadsaktiebolag
Blankett Nr Pdf Word
Registrering av fusionsplan
895 Registrering av fusionsplan, nr 895 Registrering av fusionsplan, nr 895
Genomförd fusion
896 Genomförd fusion, nr 896 Genomförd fusion, nr 896
Delning
Blankett Nr Pdf Word
Delning
841 Delning, nr 841 Delning, nr 841
Nyregistrering genom delning
842 Nyregistrering genom delning, nr 842 Nyregistrering genom delning, nr 842
Likvidation
Blankett Nr Pdf Word
Frivillig likvidation
832 Frivillig likvidation, nr 832 Frivillig likvidation, nr 832
Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation
706 Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation, nr 706 Ändra adress för likvidator/företag och föreningar i likvidation, nr 706
Ansökan om kallelse på okända borgenärer
833 Ansökan om kallelse på okända borgenärer, nr 833 Ansökan om kallelse på okända borgenärer, nr 833
Avslut av likvidation
807 Avslut av likvidation, nr 807 Avslut av likvidation, nr 807
Bekräftelse av likvidatorsuppdrag
806 Bekräftelse av likvidatorsuppdrag, nr 806 Bekräftelse av likvidatorsuppdrag, nr 806
Likvidatorsersättning – fast ersättningsbelopp
802 Likvidatorsersättning – fast ersättningsbelopp, nr 802 Likvidatorsersättning – fast ersättningsbelopp, nr 802
Likvidatorsersättning – utöver fast ersättningsbelopp
803 Likvidatorsersättning – utöver fast ersättningsbelopp, nr 803 Likvidatorsersättning – utöver fast ersättningsbelopp, nr 803
Intresseanmälan för likvidator
804 Intresseanmälan för likvidator, nr 804 Intresseanmälan för likvidator, nr 804
Övrigt
Blankett Nr Pdf Word
Anmälan till registret mot penningtvätt
705 Anmälan till registret mot penningtvätt, nr 705 Anmälan till registret mot penningtvätt, nr 705
Anmälan om registrering av handlingar på annat språk
801 Anmälan om registrering av handlingar på annat språk, nr 801 Anmälan om registrering av handlingar på annat språk, nr 801
Anmälan om registrering av värdepapperscentral
805 Anmälan om registrering av värdepapperscentral, nr 805 Anmälan om registrering av värdepapperscentral, nr 805
Anmälan om fortsatt bolagsstämma
815 Anmälan om fortsatt bolagsstämma, nr 815 Anmälan om fortsatt bolagsstämma, nr 815
Ansökan om dödande av aktiebrev som kommit bort
808 Ansökan om dödande av aktiebrev som kommit bort, nr 808 Ansökan om dödande av aktiebrev som kommit bort, nr 808
Ansökan om dödande av värdepapper som kommit bort
812 Ansökan om dödande av värdepapper som kommit bort, nr 812 Ansökan om dödande av värdepapper som kommit bort, nr 812
Ansökan om att Bolagsverket kallar till stämma
717 Ansökan om att Bolagsverket kallar till stämma, nr 717 Ansökan om att Bolagsverket kallar till stämma, nr 717
Ansökan om att Bolagsverket utser revisor eller särskild granskare
719 Ansökan om att Bolagsverket utser revisor eller särskild granskare, nr 719 Ansökan om att Bolagsverket utser revisor eller särskild granskare, nr 719
Ansökan om administrativ hävning av företagsnamn
720 Ansökan om administrativ hävning av företagsnamn, nr 720 Ansökan om administrativ hävning av företagsnamn, nr 720

Tyck till om den här sidan