Legal entity identifier (LEI)

Från och med den 12 februari 2014 måste alla företag som handlar med derivat (samlingsnamn för en form av värdepapper, exempelvis terminer och optioner) rapportera till ett godkänt transaktionsregister.  För att kunna rapportera dit måste företagen först ha ett så kallat Legal Entity Identifier (LEI)-nummer. Svenska företag kan registrera sig hos NordLEI och få sitt LEI-nummer därifrån. 

European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) är en EU-förordning med tillhörande tekniska standarder, och en svensk lag som avser att minska riskerna vid handel med derivat.

Enligt EMIR ska samtliga derivataffärer som ett företag gör, även de som är handlade över en börs, från och med 12 februari 2014 rapporteras in till ett godkänt transaktionsregister. Företag som handlar med derivat är alltså rapporteringsskyldiga och måste registrera sig för att erhålla ett så kallat Legal Entity Identifier (LEI)-nummer.

LEI är ett globalt ID-nummer som erhålls via ett antal fristående webbtjänster. Ett svenskt företag, NordLEI, har en sådan webbtjänst särskilt för svenska företag. För mer information, se NordLEI:s webbplats.

Som företag kan man också välja att skaffa ett LEI-nummer från globalt verksamma aktörer, till exempel WM Datenservice och Business Entity Data B.V. Läs mer på respektive aktörs webbplats.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan