Vårt miljöarbete

Här hittar du information om Bolagsverkets miljöarbete. På Bolagsverket arbetar vi med att införa miljöledningssystem i vår verksamhet. Vi arbetar med en förenklad form av miljöstandarden ISO 14001.

Vår miljöpåverkan utgörs bland annat av:

 • energianvändning
 • pappersförbrukning
 • avfallshantering

Så bedriver vi vårt miljöarbete

Vi gör kontinuerliga miljöutredningar

Vart tredje år gör vi en miljöutredning som ligger till grund för våra miljömål och handlingsplaner.

Vi tar fram en miljöpolicy

Vi strävar efter att integrera miljöaspekter i verksamhetens alla processer och därmed bidra till en hållbar utveckling. Vårt miljöarbete ska präglas av:

 • Kompetens
 • Delaktighet
 • Engagemang

Vi sätter upp miljömål

För 2017 har vi bland annat följande miljömål

 • 80 procent av våra ärenden ska registreras utan föreläggande (meddelande).
 • Andelen elektroniskt ingivna ärenden ska uppgå till minst 60 procent i de fall det är möjligt att lämna in elektroniskt.

För 2016 har vi bland annat följande miljömål

 • 75 procent av våra ärenden ska registreras utan föreläggande.
 • Andelen elektroniskt ingivna ärenden ska uppgå till minst 54 procent i de fall det är möjligt att lämna in elektroniskt.

Några av våra miljömål 2015

 • Under 2015 registrerades 75,3 procent av ärenden utan föreläggande jämfört med 70,8 procent 2014. Mål: Öka andelen ärenden som registreras utan föreläggande jämfört med föregående år.
 • Under 2015 uppgick andelen elektroniskt ingivna ärenden till 44,6 procent där det var möjligt att lämna in elektroniskt. Mål: Andelen elektroniskt ingivna ärenden ska uppgå till minst 48 procent i de fall det är möjligt att lämna in elektroniskt.

Mer om vårt miljöarbete

 • Vi har rutiner för miljöarbetet
 • Vi gör vårt miljöarbete känt, internt och externt
 • Vi går utbildningar inom miljöområdet
 • Vi följer upp vårt miljöarbete
 • Vi genomför årliga miljörevisioner
 • Vi förbättrar ständigt vårt miljöarbete
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan