Våra handläggningstider

Här ser du ungefär hur lång tid du får vänta på svar efter att dina uppgifter kommit in till oss.

21 april

Företag, ekonomisk förening och bostadsrättsförening
Ärende Handläggningstid i arbetsdagar Målet denna vecka är att påbörja ärenden som kom in
Starta
Registrera ett nybildat aktiebolag 4 11 april–18 april
Registrera övriga företagsformer 11 3 april–6 april
Registrera ny förening 12 31 mars–9 april
Ändra
Ändra företagsnamn 11 3 april–6 april
Ändra styrelse, bolagsman eller revisor 5 11 april–17 april
Ändra bolagsordning 6 10 april–12 april
Ändra aktiekapital 14 29 mars–2 april
Ändra postadress 4 11 april–14 april
Ärende gällande fusion 6
Ändra företrädare i förening 5 10 april–12 april
Ändra stadgar i förening 12 31 mars–9 april
Årsredovisningar
Årsredovisningar, aktiebolag 3 11 april–18 april
Genomsnittlig leveranstid förra veckan för att registrera ett nybildat aktiebolag
Inlämnat med Antal arbetsdagar till registrering av komplett ärende Antal arbetsdagar till begäran om komplettering
Typ
E-tjänst 1 3
Blankett 3 3

Med ett komplett ärende menas att

  • det inte saknas några uppgifter
  • din betalning har kommit in till Bolagsverket
  • alla handlingar finns i ärendet.
  • alla handlingar är korrekta
  • handlingarna är korrekt undertecknade
  • det företagsnamn du vill ha kan godkännas.

Sidan uppdateras löpande

Vi uppdaterar handläggningstiderna på denna sida varje måndag, onsdag och fredag.

Så här handlägger vi ditt ärende

Först när du har betalat avgiften börjar vi handlägga ditt ärende. Betala därför avgiften samtidigt som du skickar anmälan till oss.

1. Du lämnar in ett ärende. 
2. Vi påbörjar handläggningen. 
3. Om ärendet behöver kompletteras, skickar vi ett meddelande till dig. 
4. Vi registrerar ärendet.

Kolla ditt ärende

På verksamt.se kan du logga in på Mina sidor med e-legitimation och se vad som händer med ditt ärende (gäller även dig som skickat in ditt ärende på papper).

Du kan också gå in på Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in. Där ser du om handläggningen börjat eller om ärendet är registrerat. Du kan också se om avgiften för ditt ärende kommit in.

Tyck till om den här sidan