Reklamspärr mot direktreklam

Spärra dina personuppgifter, spärra ditt personnummer

Du som är registrerad i ett företag eller en förening har rätt att motsätta dig att dina personuppgifter som finns hos Bolagsverket används för direkt marknadsföring, exempelvis reklamutskick.

Skicka in en skriftlig anmälan till Bolagsverket med brev eller e-post. Du kan till exempel skriva så här:

Exempel

Jag vill inte att mina personuppgifter hos Bolagsverket lämnas ut för direktreklam.

...................................................................

(Namn, personnummer och adress)

Personuppgiftslagen

Enskilda personer som är registrerade i våra register kan motsätta sig att personuppgifterna behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring, se 11 § personuppgiftslagen (1998:204). Det innebär att Bolagsverket inte får lämna ut personuppgifter, så som namn, personnummer och adress till andra för reklamutskick.

Uppgifter om företag är inte personuppgifter

Observera att uppgifter om företag inte är personuppgifter. Det betyder att en anmälan om reklamspärr inte hindrar oss från att lämna ut uppgifter om själva företaget för direktreklam.

Offentlighetsprincipen

Eftersom uppgifter i våra register är allmänna handlingar som allmänheten har rätt att ta del av, kan uppgifterna ändå komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen och därefter användas för direkt marknadsföring.

Spärra i andra register

Personuppgifter finns registrerade hos många olika myndigheter och företag. Det är den som behandlar uppgiften som är ansvarig för att personuppgiftslagen följs. Du har alltid rätt att registrera en reklamspärr hos dessa. Vi vill också upplysa om att det finns generella reservationsregister/spärregister som man kan vända sig till om man inte vill bli föremål för direkt marknadsföring, till exempel Statens personadressregister (SPAR).

Direktreklamspärr i Statens personadressregister (SPAR)

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan