Vår verksamhet

Bolagsverket granskar, registrerar och informerar för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Vi samordnar och utvecklar effektiva tjänster för företag och företagande. Här kan du läsa mer om vår verksamhet.

Registrering av företag och föreningar

När du startar ett företag ska du i de flesta fall börja med att registrera det hos Bolagsverket. Om du sedan ska ändra en registrerad uppgift ska du också anmäla det till oss. En gång per år ska alla aktiebolag, och i vissa fall andra företagsformer, lämna in sin årsredovisning. Vi registrerar även när ett företag är avslutat. Vi hanterar också en del andra register, läs mer på sidan Vad vi registrerar.

Tre funktioner

Bolagsverket har tre grundläggande funktioner:

  • Myndighetsutövning (granskning och registrering av företag och föreningar, ändringar i företag, hantering av årsredovisningar, beslut m.m.)
  • Service och information (företagsfakta, öppen och tillgänglig information om företag och föreningar)
  • Förenkling (förenkla företagandet och i samverkan med andra aktörer utveckla effektiva och digitala tjänster)

Att starta ett företag ska vara enkelt, det ska gå snabbt och det ska bli rätt. Därför erbjuder vi information, service och digitala tjänster som ska hjälpa företagare. På Bolagsverket granskar och registrerar vi företag och föreningar. Vi registrerar också ändringar i företag, tar emot årsredovisningar, fattar beslut om förseningsavgifter, likvidationer, tillstånd och dispenser med mera.

Vi erbjuder även företagsfakta, dvs. information om företag och föreningar ur våra register. Allt i våra register är offentliga handlingar, en del information är gratis medan andra produkter är avgiftsbelagda. Vi arbetar i samverkan med andra aktörer för att förenkla för Sveriges företagare, och utvecklar effektiva tjänster som ska bidra till en enklare vardag för företagaren.

Fakta för säkrare affärer

Låt säga att du behöver upplysningar om en blivande affärspartner. Basfakta finner du i företagets registreringsbevis. Uppgifter om den ekonomiska ställningen kan hämtas i årsredovisningen. Söker du löpande uppgifter om exempelvis nyetablerade företag eller konkurser inom en viss geografisk region kan du prenumerera på detta. Störst flöde av färsk information får du om du ansluter dig till tjänsten Näringslivsregistret.

Näringslivsregistret

Samarbete med andra länder

Genom Bolagsverket får du även tillgång till fakta om företag i andra europeiska länder. Du kan bli kund och själv söka information via tjänsten Sök företagsfakta. Informationen hämtas från European Business Register (EBR) som är ett nätverk av register från flera europeiska länders registreringsmyndigheter.

Vårt utvecklingsarbete

Vi samarbetar med andra myndigheter och organisationer för att förenkla vardagen för företagen. I samarbete med Skatteverket och Tillväxtverket har vi skapat e-tjänsten verksamt.se där man kan registrera företaget både hos oss och hos Skatteverket.

Verksamt.se

Vision

Tillsammans för ett enkelt företagande!

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan