Du hjälper oss bli bättre!

Vad du tycker om vår verksamhet och våra tjänster är viktigt för oss! Därför jobbar vi löpande med att ta reda på vad du och andra tycker om oss. Här kan du bland annat läsa om undersökningar som är på gång och synpunkter som vi har fått.

Ni är nöjda med vår tekniska support

Vi har frågat våra kunder vad de tycker om vår tekniska support. Resultatet visar att kunderna är nöjda med den service de får. Det är enkelt att komma i kontakt med supporten och man får snabb hjälp med att lösa sina frågor. Det vi ska arbeta vidare med är bättre information om driftstörningar. Både vad gäller innehållet och att informationen kommer i rätt tid.

Vad tycker du vi kan förbättra?

Vi vill hela tiden förbättra vår verksamhet, våra e-tjänster och vår service. Har du något förslag på hur vi kan bli bättre? Skicka in ditt förslag via formuläret på sidan Kontakta oss.

Kontakta oss

Genomförda förslag

Här är några förslag som gäller Bolagsverkets verksamhet som vi har genomfört. Tack för att du hjälper oss bli bättre!

Skriva in skälet till att man byter revisor

När man byter revisor på en extra bolagsstämma och ska anmäla det i e-tjänsten på verksamt.se, borde ni säga till att man också ska skicka in skälet till varför man byter revisor.

Bolagsverket svarar

Vi har ändrat i e-tjänsten så att man numera måste skriva in skälet innan man kan gå vidare och skicka in ärendet.

Verksamt.se

Genusneutrala mallar

För att förekomma genuskommentarer föreslår jag att Bolagsverkets mallar uppdateras på sådant sätt att genusneutralitet uppstår. Exempel på detta är ett utbyte av benämningen justeringsman till justeringsperson.

Bolagsverket svarar

Vi strävar efter att använda ett inkluderande språk på Bolagsverket, alltså att benämna människor och grupper utan att värdera och exkludera. Därför tycker vi att ditt förslag är bra och har ändrat i våra mallar på bolagsverket.se till justerare (som är det rekommenderade ordet).

Blanketter och mallar

Handläggningstider för årsredovisningar

Det skulle vara bra om aktuella handläggningstider för årsredovisningar fanns på webbplatsen.

Bolagsverket svarar

Numera finns handläggningstider också för årsredovisningar här på bolagsverket.se.

Våra handläggningstider

Nyhetsarkiv

Tyck till om den här sidan