Sammansatt bastjänst för grundläggande uppgifter om företag

Bolagsverket har tillsammans med Statistiska centralbyrån och Skatteverket utvecklat en sammansatt bastjänst som erbjuder förmedling av grundläggande uppgifter om företag. Det är uppgifter som efterfrågas ofta och av många myndigheter, och därför är av stor betydelse för att underlätta företagens uppgiftslämnande och effektivisera myndigheternas insamling.

Exempel på grundläggande uppgifter är företagsnamn, adresser och verksamhetsbeskrivning.

Varför behövs en sammansatt bastjänst för grundläggande uppgifter om företag?

Vi vet att det i offentlig verksamhet finns ett stort behov av grundläggande information om företag. Och är svaret ja på det flesta av frågorna nedan kan den sammansatta bastjänsten vara ett gott alternativ för att svara upp mot det behovet.

  • Behövs information från flera olika källor och myndigheter?
  • Finns det andra myndigheter som har liknande behov av information?
  • Kan det i vissa fall röra sig om information som är integritetskänslig eller omfattas av sekretess?
  • Är det viktigt att informationen kommer från den bästa källan för att få tillgång till aktuell och korrekt information?

Vi vet även att Sveriges företagare vill ha en enklare vardag, lägre administrativa kostnader och ett smidigare uppgiftslämnande. Med hjälp av den sammansatta bastjänsten kan vi i det offentliga göra det enklare och snabbare för företagen att lämna uppgifter. Med hjälp av bastjänsten och dess tillämpning möjliggör vi även  återanvändning av uppgifter myndigheter emellan.

Samlad och effektiv spridning av information

Den sammansatta bastjänsten har tagits fram för att kunna erbjuda en samlad och effektiv spridning av information från olika myndigheter. Tjänsten bygger på en överenskommen informationsmodell som underlättar utbytet av information mellan producenter (de aktörer som ansluter sig för att bidra med information) och konsumenter (de aktörer som ansluter sig för att hämta information).

I konceptet ingår även att den information som förmedlas genom den sammansatta bastjänsten  kommer från den bästa källan.

Den sammansatta bastjänsten förmedlar idag information från Bolagsverket, Statistiska centralbyrån och Skatteverket, uppgifter som ofta efterfrågas från företag och av många myndigheter.

Bolagsverket ansvarar för den sammansatta bastjänsten

Den sammansatta bastjänsten är ett resultat av samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Statistiska centralbyrån. För att skapa en tydlighet gentemot övriga intressenter och olika aktörer ligger ansvaret för bastjänsten hos Bolagsverket. Det innebär att Bolagsverket ansvarar för bastjänstens drift, förvaltning och vidareutveckling.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan