eSamverkansprogrammet

E-samverkansprogrammet (eSam) är ett samarbete mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för digital samverkan. Samarbetet startade efter att e-delegationens uppdrag upphörde 2015.

Komplement till regeringens initiativ

Till skillnad mot e-delegationen, som var en kommitté på uppdrag av regeringen, är e-samverkansprogrammet ett självständigt medlemsdrivet komplement till regeringens initiativ inom e-förvaltningsområdet. Syftet är dock detsamma som e-delegationens: att uppfylla regeringens mål kring en enkel, öppen och effektiv e-förvaltning där medborgaren står i centrum. 

Kansli på Pensionsmyndigheten

Programmets kansli finns på Pensionsmyndigheten. Medlemmarnas generaldirektörer är de som styr programmet.

eSam om sitt arbete

  • Vi ser stor nytta med att samarbeta över organisationsgränserna, resultatet blir bättre när vi arbetar tillsammans.
  • Vi driver på och är en motor för digital samverkan – vi har forum, sprider kunskap, utreder, utvecklar och skapar möjligheter för digital samverkan.
  • Digital samverkan syftar till att göra det bättre för individer, företag och offentlig förvaltning.

Organisation

Kansliet som håller ihop, driver och koordinerar finns på Pensionsmyndigheten. Styrgruppen beslutar och arbetsgruppen genomför styrgruppens beslut.

Medlemmar

Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Centrala Studiestödsnämnden, eHälsomyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Försäkringskassan, Jordbruksverket, Kronofogden, Lantmäteriet, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polisen, Riksarkivet, Skatteverket, Statens Servicecenter (medlem utan beslutanderätt), Tillväxtverket, Transportstyrelsen, Tullverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan