En långsiktig och en kortsiktig målbild

I arbetet med att skapa en digital inlämning av årsredovisningar lägger vi ett stort fokus på att skapa en digital process som upplevs som förstahandsvalet för företag och myndigheter.

Vi är ödmjuka inför utmaningen. Tillsammans med branschen ska vi förändra invanda mönster och konkurrera med en process där kunden idag skriver ut, skriver under och postar sin årsredovisning till oss.

Den kortsiktiga målbilden

På kort sikt ska digital inlämning av årsredovisningar vara förstahandsvalet för företag och myndigheter.

För att vi ska lyckas måste våra kunder uppleva det nya alternativet med e-ingivning enklare och effektivare än det vi har idag med papper och post.

Vi lägger därför stort fokus på att hämta in kunskap om vilka behov, vilken efterfrågan och vilka förutsättningar företag och ombud har för att välja digitalt först.

Vi ser även över möjligheten att skapa ett mervärde för de årsredovisningar som lämnas in digitalt.

Den långsiktiga målbilden

Vi planerar för en framtid där en digital inlämning av årsredovisningar är obligatoriskt. Det innebär bland annat att vi aktivt arbetar med frågor som handlar om att:

  • möjliggöra ett digitalt utbyte av finansiell information mellan myndigheter och näringsliv,
  • lämna förslag på fortsatt arbete med inlämning och utbyte av övrig finansiell information,
  • lämna förslag på hur finansiell information kan digitaliseras för vidareutnyttjande (öppna data).
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan